กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ๑๒๔ หมู่ ๙ ต.โพธิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐


          เพียงคุณกรอกรายละเอียด คำถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

เชิญกรอกข้อมูลเลยครับ...