กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓


1 ปีของการเดินหน้าประเทศไทยผลงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Download เอกสาร